Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Καλή επιλογή Σων

Sean Connery: "...I never disliked Bond, as some have thought. Creating a character like that does take a certain craft. It's simply natural to seek other roles...''.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου